About Manaram Foundation
Honors

सम्मान

२०७१ साल भाद्र १५ गते सातौं पुस्तकालय दिवस कार्यक्रम आयोजक मुख्य समितिमा सहभागी हुने अवसर मनराम प्रतिष्ठानले प्राप्त गर्यो । सोहि अवसरमा यस प्रतिष्ठानललाई तत्कालिन माननीय शिक्षा मन्त्रि  श्री चित्र लेखा यादवको हातबाट “उत्कृष्ट पुस्तकालय-सेवा संस्था” को सम्मान प्रदान गरियो ।