About Manaram Foundation
E Library

इ-पुस्तकालय

स्थापना भैसकेका पुस्तकालयहरुको क्षमता वृद्धि हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा मनराम प्रतिष्ठानले इन्टरनेट सुविधा भएका केहि पुस्तकालयहरुमा इ-पुस्तकालय सन्चालनमा ल्याएको छ।

इ -पुस्तकालय सुविधा भएका विद्यालयहरु निम्न छन्:-

  • हिमालय माध्यामिक विद्यालय, -खाँदबारी संखुवासभा
  • महेन्द्र माध्यामिक विद्यालय, -खाँदबारी संखुवासभा
  • सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, -चैनपुर, संखुवासभा
  • सहिद स्मृति माध्यामिक विद्यालय, -धरान, सुनसरी