About Manaram Foundation
Publications

प्रकाशन

यस मनराम प्रतिष्ठानद्वारा चर्चित व्यक्तित्वहरु तथा संखुवासभाका लोकगाथालाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यका साथ लेखकहरू गोपाल प्रसाद निरौलाको “अरुण उपत्यकाको संक्षिप्त शैक्षिक इतिहास” र तारा बहादुर बुढाथोकीद्वारा लिखित “अरुण उपत्यकाका लोकभाका” यस प्रतिष्ठान मार्फत प्रकाशित छन् । हरेक वर्ष प्रतिष्ठानको स्मारिका प्रकाशन गर्ने उदेश्य  अनुरुप, दोश्रो संस्करण प्रकाशित गरिएको छ ।