About Manaram Foundation
Participation in Literacy Campaign

निराक्षर अभियानमा सहभागिता

नेपाल सरकारले निरक्षरता हटाउन राष्ट्रिय अभियान सुरु गरेको छ । यस पहललाई सफल बनाउन गैर सरकारी संस्थाहरुको सकारात्मक पहल अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । यस सन्दर्भमा मनराम  प्रतिष्ठानले संखुवासभा जिल्लाको निरक्षरता उन्मुलनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयका साथै अन्य विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरुसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।